4779019580594
2-BL274.1

B Darbuotojų darbo pažymėjimų registracijos žurnalas A5/24l.

1.59  su PVM
2-BL23.3
pak.

B Pareikalavimas M-11 100vnt.

1.59  su PVM
2-BL215.2

B Pardavimų skolon žurnalas

1.79  su PVM
4779019580624
2-BG259
pak.

B Baro sąskaita savikop. be numer. A6 50ekz.

1.84  su PVM
2-BL23.2
pak.

B Važtaraštis be Nr. forma M-15 A5/100l.

1.84  su PVM
2-BL215.4

B Pirkimų skolon žurnalas

1.86  su PVM
2-BL305.6

B Gaisrinės saugos instrruktažų reg. žurnalas A5

1.94  su PVM
2-BG152

B Važtaraščių registracijos žurnalas

2.13  su PVM
2-BL163

B Gyventojo įsig.verslo liud.pajamų ir išlaidų apsk.ž. A5 281163

2.17  su PVM
4779019580372
2-BL95.1

B Akcininkų registravimo žurnalas

2.23  su PVM
2-BL274

B Darbuotojų darbo pažymėjimų registracijos žurnalas A4/24l.

2.42  su PVM
2-BL321

B Darbuot.supaž.su pareiginiais nuostatais reg.žurnalas

2.42  su PVM
4779019580716
2-BL197.2

B Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reg. žurnalas

2.42  su PVM
2-BL255.1

B Veterinarinės med. produktų ir vaist. pašarų naud. prod. gyvūnams, apsk. ir naud. kontrolės žurnalas

2.42  su PVM
2-BG233

B Mokėjimo nurodymų registracijos žurnalas

2.52  su PVM
4779019581058
2-BL75-001
pak.

B Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitai be numer.A6 50egz.

2.61  su PVM